Skrzyniopalety na ziemniaki

Wzór niemiecki DE 5

Wymiary: 2240x1120x1100mm wysokości