Skrzyniopalety na ziemniaki

Wzór niemiecki DE 4

Wymiary: 2240x1120x1100mm wysokości